Close

Kancelaria Adwokacka Justyny Kmiotek-Pietryga zapewnia kompleksowe porady prawne i usługi głównie w zakresie:

Prawa rodzinnego i opiekuńczego m.in.:
 • sprawy o rozwód i separację, 
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa, 
 • sprawy o alimenty (w tym egzekucja alimentów, uchylenie alimentów),
 • sprawy w zakresie uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • sprawy w zakresie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie bądź przyznanie władzy rodzicielskiej),
 • sprawy o orzeczenie rozdzielności majątkowej, 
 • sprawy z zakresu ustalenia miejscu pobytu dziecka, 
 • sprawy o podział majątku dorobkowego,
 • zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa
Prawa karnego, karno-skarbowego i prawa wykroczeń:
 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania: zarówno w postępowaniu przygotowawczym toczącym się np. przed Prokuraturą bądź Policją, jak i na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego (m.in. sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosku o odroczenie kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego).
Prawa cywilnego m.in.:
 • dochodzenie i egzekucja należności, 
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (np. spowodowane wypadkami komunikacyjnymi), 
 • sprawy spadkowe (np. sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie, uchylenie ubezwłasnowolnienia
Prawa pracy m.in.:
 • postępowania dotyczące wynagrodzenia za pracę, 
 • ustalenia istnienia stosunku pracy, 
 • przywrócenia do pracy, 
 • odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
Prawa Ubezpieczeń społecznych m.in.:
 • dotyczące zasiłków (m.in. macierzyńskiego), 
 • rent i emerytur

Koszt pomocy prawnej jest zawsze ustalany indywidualnie z Klientem. Uzależniony jest od rodzaju sprawy, nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy, terminu jej wykonania oraz wartości przedmiotu sprawy.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, gdy możliwe jest określenie z góry zakresu prac oraz wymiaru czasowego. Może być również określone w oparciu o stawki godzinowe w sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie z góry.