Close

O Kancelarii

Adwokat Justyna Kmiotek-Pietryga jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Napisała pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego pod kierunkiem dr hab. prof. UR Elżbiety Dyni. 

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, pod patronatem adw. Anny Para. Po jej odbyciu złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Adwokat Justyna Kmiotek-Pietryga świadczy pomoc prawną na terytorium całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.