Close

Kancelaria Adwokacka Justyny Kmiotek-Pietryga świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz:

klientów indywidualnych

przedsiębiorców

podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej takich jak np. stowarzyszenia i fundacje

Kancelaria:

  • udziela porad prawnych, 
  • przygotowuje bądź opiniuje dokumenty, 
  • sporządza pozwy, środki zaskarżenia (apelacje, zażalenia, kasacje, skargi kasacyjne) oraz inne pisma procesowe i przedprocesowe (np. wezwania do zapłaty),
  • reprezentuje klientów przed sądami i organami postępowania przygotowawczego, organami administracyjnymi,
  • bierze udział w negocjacjach i działaniach przedsądowych. 

Głównym atutem Kancelarii jest indywidualne i pełne zaangażowania podejście do każdego Klienta.